26 Eylül 2021

Hakikat Müsveddeleri Dünün Fırkaları Bugünün Örgütleri

0
  Yoldan çıkmış fırkaların bu ümmete hiçbir hayrı dokunmamıştır. Zaten Yüce Allah, onlara bu güzelliği de nasip etmemiştir. Ne düşmana karşı bir...

10 Muharrem

0
  10 Muharrem 680 İmtihandır Kerbelâ Verememek ne belâ! Geldi on iki İmam Dedi: "HER YER KERBELÂ"

Türk Dünyasında Ehl-i Beyt’e Muhabbet

0
  Ehl-i Beyt Türk dünyasında özel anlamda Hz. Muhammed (as.) ile birlikte Hz. Fâtıma (Fatma), Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in kastedildiği...

Hakikatin Keşfi IV: Hakikatte Haddi Bilmek

0
  Demek ki, insanoğlunun hakikate ulaşması ancak doğru araç ve doğru yöntem kullanmasıyladır. Doğru araç herkesin bildiği ve kullanabildiğidir. Bu sayede aracın...

Hz. Hüseyin/Hüseyin Kâşifî – Fuzûlî/Âşık Çelebi

0
  Emir Sultan’ın Bursa’da vefat ettiği günlerde İran’ın Sebzevâr şehrinde doğan Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin (ö.1504) gençlik yıllarında giyâben âşık olduğu şahış Sadeddin...

Gariblerin Kitabı’nın Yazarının Ufülüne Tarih

0
  Gariblerin Kitabı’nın Yazarının Ufülüne Tarih: Şazelî idi Geldi ve gitti Üçler söyledi: “BİR GARİB İDİ”   1442  

Hakikatin Keşfi III

0
Yüce Allah, imtihan etmek üzere yarattı insanı. Şartlarını ve imkânlarını oluşturduğu bir ortama yani dünyaya gönderdi onu. Dünyadaki bazı şeyler hoşuna...

Kurban Olmak

0
  Âfâk bütün hande cihan başka cihandır Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır Mehmet Akif Ersoy * Çocukken annemin  kollarını açarak bana  seslenişini hatırlıyorum: Kurban...

Hakikatin Keşfi II

0
  Bir olgu veya olayı bilmek için, onunla aynı zaman ve mekânda olmanın yanında bilgi gücü ve kapasitesine sahip olmak gerekir. Demek...