21 Eylül 2021

Geleneğin İzinde: Yunus Emre’nin Öncülleri

0
  İlim ve sanat bir gelenek içinde tekâmül eder. Mutlaka her ilmin isimlendirildiği, mahiyetinin tespit edildiği ve metodunun vaz edildiği bir başlangıcı,...

Bosna’lı Bir Âlim: Muhammed Tayyib Okiç

0
Bosna’lı Bir Âlim: Muhammed Tayyib Okiç İnsanoğlunun ilk muallimi Allah’tır. İkincisi peygamberlerdir, üçüncüsü âlimlerdir. Allah, her şeyi bütün boyutlarıyla, peygamberler Allah’ın bildirdiği...

Süheyl Ünver

0
Vefatının 35. yılı münasebetiyle...   17 Şubat 1898’de İstanbul Haseki’de doğan,  14 Şubat 1986 tarihinde aynı şehirde vefat edip Edirnekapı/Sakızağacı mezarlığına defnedilen Ahmet...

Bir Mektubun Çözdüğü Kördüğüm

0
Rahmetli Ali Osman Koçkuzu hocamız, son devir Konya ulemasından Fahreddin Kulu'nun hayatını, şiirlerini, mektuplarını yayımlamıştı “Haydin Basalım İzlere” namıyla. Özellikle mektuplar...

“Zâhid Kevserî’nin eş-Şeyh Yusuf ed-Dicvî’ye Hitaben Yazdığı Mektup ve Türkçe Tercümesi

Mektubun bulunuş hikâyesi: “Bu mektubun ilginç bir bulunuş hikâyesi vardır. Yaklaşık otuz sene Kahire’de yaşadım. Bir gün bir arkadaşımla elimizde eski kitaplar...

Bursalı Bir Tefsir Profesörü: Merhum Orhan Karmış Hocamız

1988 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dekan olarak atandığı zaman Fakültenin Türk İslam Edebiyatı hocası olan Ahmed Selâhaddin Hidâyetoğlu kendisi için...

Felsefe ve İlahiyat

1
Bu yazının başlığını ‘Felsefe ve İlahiyatta Hoca Olmak’ şeklinde koymak isterdim. Ancak burada amacım, akıl temelli (felsefe) ve vahiy temelli (ilahiyat)...

Merhum Hocamız: Mehmet Zekâi Konrapa

0
(ö. 15 Haziran 1969)   Merhum Mehmet Zekâi Konrapa Hoca ile ilgili böyle bir yazıya niçin ihtiyaç doğmuştur? Kısaca bu sorunun cevabını vermek...

Cambridge Hatıratı II

2
Dünyanın küresel bir köye dönüştüğünden, her şeyin aynılaştığından söz ediledursun hala özgünlüğünü koruyan, farklılıkları, benzersizlikleri barındıran yerleri görmek güzel. Cambridge de...