18 Haziran 2024

Revnakoğlu’nun İstanbul’u veya Tekkelerin İllegal Tarihi

0
1925 yılının son günlerinde çıkan 677 sayılı kanun, Türkiye’nin dinî hayat ve kültür tarihinde bir takım olumsuz neticelere sebep olması açısından...

Pişmanlık ve Yeniden Doğuş

0
  Max Scheler’in, “Reue und Wiedergeburt” adlı kitabı Türkçe’ye “Pişmanlık ve Yeniden Doğuş” olarak çevrilmiş. Çevirmen, -kitapta ifade ettiği gibi- tövbe anlamına...

Sezai Karakoç’un Gözünde Oruç: Samanyolunda Ziyafet

Oruç, insan ömründe ortalama olarak 5 yıl Allah için yaptığımız bir ibadet olarak her yıl kapımızı çalmakta ve bizi semalara doğru...

Ölümle Yüzleşmek

0
2005 yılında Françoise Dastur tarafından yazılan “Ölümle Yüzleşmek / Comment Affronter la Mort?” kitabı; ölümü aşmayı, ondan kaçınmayı ve onu üstlenmeyi...

Politik Nihilizm: Nietzscheci Bir Tartışma

Derda Küçükalp, Politik Nihilizm: Nietzscheci Bir Tartışma, Dora Yayınları, Bursa 2018. Nihilizm, insanî ve felsefî bir sorun olarak tarihin farklı zamanlarında gerek...

Yönteme Karşı

Paul Feyerabend, Yönteme Karşı (çev. Ertuğrul Başer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1999. Hiç kuşku yok ki, dünya ve evrenin ne olduğu, nasıl bir...

“Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe”nin İmkânı

0
Badiou’nun 2005 ve 2010 yılları arasında vermiş olduğu konferanslarının kitaplaşmış hâli olan “Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe/La relation énigmatique entre philosophie...

Kötülüğün Şeffaflığı: Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme

Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı: Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme (Çev. Işık Ergüden), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1998.   Hiç kuşku yok ki, birçok çağdaş...

İbnülemin’in İlkeleri ve “Son Asır Türk Şairleri”

0
Vefatının 63. Yılında BİR YAZAR BİR KİTAP İBNÜLEMİN’İN İLKELERİ VE “SON ASIR TÜRK ŞAİRLERİ” 17 Kasım 1871, İstanbul / 24 Mayıs 1957, İstanbul Dervişlerin...