Hakkımızda

Editör:
Zikri YAVUZ

Teknik Sorumlu:
Ömer Faruk YİĞİTEROL

Redaksiyon:
Betül ÖZ
Hayrünnisa KEKLİK
Tuğşat GÜZELOĞLU

Genç Kalemler Editörü:
Nuh Muaz KAPAN

Düşünce Feneri, Bursa İlahiyat Vakfı‘nın (BİV) akademik kuruluşu olan Bursa İlahiyat Eğitim Merkezi‘nin (BİLEM) bir yayın organıdır. Düşünce Feneri, Arzuhâl’de ifade edildiği çerçevede, ilim, fikir ve sanat alanında aktüel yazıları içerir.

BİV hakkında detaylı bilgi için;
http://biv.org.tr/

BİLEM hakkında detaylı bilgi için;
http://bilem.org.tr