16 Haziran 2024

Bizim Evin Hâlleri Sloganla Geçer Günleri

0
  SEKSENLİ YILLAR Seksenli yıllardı. Öğrencilik yıllarım. Çam yarması üç kişi önüme çıktı ve sert bir şekilde “Söyle bakayım, sağcı mısın solcu musun?”...

Vefatının 85. Yılında Şemseddin Mısrî/Ulusoy ve Eserleri

0
  Devletlerin tarihi olduğu gibi kurumların, şehirlerin ve kişilerin de tarihi vardır. Hepsinin toplamı milletlerin kültür tarihlerinin bazı boyutlarını gün ışığına çıkarıyor....

Merhum Hocamızdan Dersler

0
  Araştırma görevliliği sınavı için 1997 yılının ilk ayında Bursa’ya gelmiştim. Dekan olduğu için mülakat onun odasında yapılmıştı. İlk kez o sınavda...

Geleneğin İzinde: Yunus Emre’nin Öncülleri

0
  İlim ve sanat bir gelenek içinde tekâmül eder. Mutlaka her ilmin isimlendirildiği, mahiyetinin tespit edildiği ve metodunun vaz edildiği bir başlangıcı,...

Bosna’lı Bir Âlim: Muhammed Tayyib Okiç

0
Bosna’lı Bir Âlim: Muhammed Tayyib Okiç İnsanoğlunun ilk muallimi Allah’tır. İkincisi peygamberlerdir, üçüncüsü âlimlerdir. Allah, her şeyi bütün boyutlarıyla, peygamberler Allah’ın bildirdiği...

Süheyl Ünver

0
Vefatının 35. yılı münasebetiyle...   17 Şubat 1898’de İstanbul Haseki’de doğan,  14 Şubat 1986 tarihinde aynı şehirde vefat edip Edirnekapı/Sakızağacı mezarlığına defnedilen Ahmet...

Bir Mektubun Çözdüğü Kördüğüm

0
Rahmetli Ali Osman Koçkuzu hocamız, son devir Konya ulemasından Fahreddin Kulu'nun hayatını, şiirlerini, mektuplarını yayımlamıştı “Haydin Basalım İzlere” namıyla. Özellikle mektuplar...

“Zâhid Kevserî’nin eş-Şeyh Yusuf ed-Dicvî’ye Hitaben Yazdığı Mektup ve Türkçe Tercümesi

Mektubun bulunuş hikâyesi: “Bu mektubun ilginç bir bulunuş hikâyesi vardır. Yaklaşık otuz sene Kahire’de yaşadım. Bir gün bir arkadaşımla elimizde eski kitaplar...

Bursalı Bir Tefsir Profesörü: Merhum Orhan Karmış Hocamız

1988 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dekan olarak atandığı zaman Fakültenin Türk İslam Edebiyatı hocası olan Ahmed Selâhaddin Hidâyetoğlu kendisi için...