20 Haziran 2024

Kitap Tanıtımı: Şiir ve Hikmet

0
  Bilal Kemikli, Şiir ve Hikmet Sûfi Şairin İzinde, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2017,  284 s. Hakîmlik, bilgelik anlamına gelen Arapça kökenli hikmet kelimesi,...

Film Değerlendirmesi: The Two Popes

0
The Two Popes filmi 21. yüzyılda Papalık makamında oturmuş Papa Benedict ve Papa Francis’in gerçek hikâyesini ele alıyor. Papa Benedict, gelenek taraftarı...

Fuzûlî’nin Edebî Kişiliğine ve Türkçe Divanına Dair

0
Edebî Kişiliği Edebiyatımızın en büyük lirik şairi olan Fuzûlî, aynı zamanda âlim ve fâzıl bir şahsiyettir. Arapça, Farsça ve Türkçeye hâkim olup...

Müslümanların Tevrat’ın Tahrifi Hakkındaki Görüşleri

Sözlükte “yönelmek, meyletmek, sapmak” mânasındaki harf kökünden türeyen tahrîf “iki şekilde yorumlanması mümkün olan bir sözü bir tarafa çekmek”, “kelimenin veya...

Süleyman Uludağ İle Seyr-i Fikir

0
İlim taliplisi Müslüman genç, taharrî-i hakikat basamaklarında hızla ilerleyerek; suallerinin aydınlanacağı kapıya dayanır. Kendisini fikir mürşidinin odasına attıktan sonra günlerdir onu...

Gönlü Yangın Yeri Bir Sâlih: Tüfekçizâde Sâlih Baba

0
“Kesret içre bir aceb sahrâya düştüm gel yetiş Âbı yok tûfânı çok deryâya düştüm gel yetiş Bu âdem oğlanları bağrım kebâb etti benim Kerbelâ...

Bursa’yı Yâd

0
Kendimizle baş başa kalmayı seviyoruz. Daha doğrusu başımızı gönlümüze yaslamayı… Yine böyle bir anda seyir defterinden hatıraları izliyoruz. Koşarak ilerlerken bir...

Divan Şiirinde Tasavvufî Muhteva

0
Divan edebiyatı, Türklerin İslâm’ı kabul etmelerinden sonra İslâm medeniyetinin ilim, inanç ve kültürü etkisinde ortaya çıkan bir edebiyat türüdür. Bu tür...