23 Ekim 2021

Yesevî Yoluna Dair Bir Sohbet

0
  Pîr-i Türkistan… Türkistan’ın Piri… Hoca Ahmed Yesevî;  Yahya Kemal’in ifadesiyle, “Milliyetimizi borçlu olduğumuz insan...” Uluğ Türkistan coğrafyasında, Kazakistan’da, onun yurdunda onu konuşmak… Özbekistan’da hanımların belli günlerde,...

Hakikatte Bütünlük

0
  Ne demiştik? “Ben bilirim.”, “Ben bulurum.”, “Ben kurtarırım.” diyenler kendilerini ve başkalarını aldatanlardır. Hepsi birden aldananlardır. Aldatan da aldanan da kaybeder. Biri sahtekârlığından diğer...

Vefatının 85. Yılında Şemseddin Mısrî/Ulusoy ve Eserleri

0
  Devletlerin tarihi olduğu gibi kurumların, şehirlerin ve kişilerin de tarihi vardır. Hepsinin toplamı milletlerin kültür tarihlerinin bazı boyutlarını gün ışığına çıkarıyor. Böylece dünü öğrenerek...

Bizim Evden Hikâye: Cübbesini Yüzüne Kapatan Adam

0
  Başında siyah bir kalpak, altındaki yüzü parlak ve yuvarlak; yanaklarından süzülen tel tel sakalı, sırtındaki cübbesiyle görüntüsü vakarlı. Rahvan konuşurken parlak yüzüne bir masumluk...

Merhum Hocamızdan Dersler

0
  Araştırma görevliliği sınavı için 1997 yılının ilk ayında Bursa’ya gelmiştim. Dekan olduğu için mülakat onun odasında yapılmıştı. İlk kez o sınavda mülaki olmuştuk. Kendisinden...

Tecrübenin Hakikati “Soğuğa Yiğitlik Olmaz”

0
  “Soğuğa yiğitlik olmaz, evladım!” derdi anam. Çocuk aklımla bir türlü anlayamazdım bu sözdeki hakikati. Dediğini de yapardım, istemeden de olsa. Ne de olsa anaydı....

Erzurumlu Emrah

0
Niksar’lı Dost Ali Sobacı’ya...   Şair Halk edebiyatı şairi Divan edebiyatı şairi Tasavvuf edebiyatı şairi Âşık edebiyatı şairi Saz şairi Halk ozanı … Konuları gruplara, kategorilere ayırarak anlatmak bir gelenek hâline geldi. Bu, bazen...

Bellek Oluşturmak: Güzel Bir Projeyi Takdim

0
  Bu yazı, Fakültemizde yapılan Bellek Oluşturma Projesini takdim sadedinde kaleme alınmıştır. Projenin muhtevası Fakülte sayfamızda yayımlanacak; açık erişimle, konuya ilgi duyan ilim insanlarının hizmetine...

Hakikat Müsveddeleri Dünün Fırkaları Bugünün Örgütleri

0
  Yoldan çıkmış fırkaların bu ümmete hiçbir hayrı dokunmamıştır. Zaten Yüce Allah, onlara bu güzelliği de nasip etmemiştir. Ne düşmana karşı bir başarıları ne de...

Afganistan’a Bir Bak!

0
  Seyrân-ı Türkmenistan’a bak Hayrân-ı Özbekistan’a bak Şu Tâlibân ile yaşanan “HİCRÂN-I AFGANİSTAN’A BAK”  2021

Hüseyin Aydın Hoca’nın Ufülüne Tarih

0
  Muharrem ayında Hoca Adaşına gitti Hoca On İki İmam söyledi: “RAHMETLİ HÜSEYİN HOCA”    1443

Çeyrek Asır Sonra Prof. Dr. Günay Tümer’i Anmak

0
  22 Ağustos 2021 merhum Prof. Dr. Günay Tümer’in 26. ölüm yıldönümünü idrak ettiğimiz gündür. Bu çerçevede daha önce kaleme alınmış bazı metinlere dayalı özet...