23 Ekim 2021

Yesevî Yoluna Dair Bir Sohbet

0
  Pîr-i Türkistan… Türkistan’ın Piri… Hoca Ahmed Yesevî;  Yahya Kemal’in ifadesiyle, “Milliyetimizi borçlu olduğumuz insan...” Uluğ Türkistan coğrafyasında, Kazakistan’da, onun yurdunda onu konuşmak… Özbekistan’da...

Hakikatte Bütünlük

  Ne demiştik? “Ben bilirim.”, “Ben bulurum.”, “Ben kurtarırım.” diyenler kendilerini ve başkalarını aldatanlardır. Hepsi birden aldananlardır. Aldatan da aldanan da kaybeder....

Hakikat Müsveddeleri Dünün Fırkaları Bugünün Örgütleri

0
  Yoldan çıkmış fırkaların bu ümmete hiçbir hayrı dokunmamıştır. Zaten Yüce Allah, onlara bu güzelliği de nasip etmemiştir. Ne düşmana karşı bir...

10 Muharrem

0
  10 Muharrem 680 İmtihandır Kerbelâ Verememek ne belâ! Geldi on iki İmam Dedi: "HER YER KERBELÂ"

Türk Dünyasında Ehl-i Beyt’e Muhabbet

0
  Ehl-i Beyt Türk dünyasında özel anlamda Hz. Muhammed (as.) ile birlikte Hz. Fâtıma (Fatma), Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in kastedildiği...

Hakikatin Keşfi IV: Hakikatte Haddi Bilmek

0
  Demek ki, insanoğlunun hakikate ulaşması ancak doğru araç ve doğru yöntem kullanmasıyladır. Doğru araç herkesin bildiği ve kullanabildiğidir. Bu sayede aracın...

Hz. Hüseyin/Hüseyin Kâşifî – Fuzûlî/Âşık Çelebi

0
  Emir Sultan’ın Bursa’da vefat ettiği günlerde İran’ın Sebzevâr şehrinde doğan Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin (ö.1504) gençlik yıllarında giyâben âşık olduğu şahış Sadeddin...

Gariblerin Kitabı’nın Yazarının Ufülüne Tarih

0
  Gariblerin Kitabı’nın Yazarının Ufülüne Tarih: Şazelî idi Geldi ve gitti Üçler söyledi: “BİR GARİB İDİ”   1442  

Hakikatin Keşfi III

0
Yüce Allah, imtihan etmek üzere yarattı insanı. Şartlarını ve imkânlarını oluşturduğu bir ortama yani dünyaya gönderdi onu. Dünyadaki bazı şeyler hoşuna...