8 Aralık 2023
1970 yılında Bursa’da doğdu. 1988’de Bursa İmam-Hatip Lisesi’nden, 1992’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir yıl sonra İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1995 yılında “Hz. Osman Dönemi Emevî İdarecileri” isimli tez ile yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında “Amr b. el-Âs (Hayatı-Şahsiyeti-Devlet Adamlığı)” konulu araştırmasıyla doktor oldu. 2001–2002 ve 2004–2005 öğretim yıllarında Türkmenistan Mahdumkulu Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Mayıs 2005’te doçent unvanı aldı. 2007–2008 eğitim-öğretim döneminde Şam’da alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 2011 yalında profesör oldu. Hâlen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.
1968 yılında Ardahan’ın Posof İlçesi’nde doğdu. 1987 yılında Kars İmam Hatip Lisesi, 1992 yılında U.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1998 yılları arasında Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 1992-1995 yılları arasında “XVI. Yüzyılda Bursa’da Yaygın Olan Kitaplar” adlı Yüksek Lisans tezini tamamladı. 1998 yılında U. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma görevlisi oldu. 2005 yılında “Mahkeme Kayıtlarına Göre XVIII Yüzyılda Bursa’da Gayrimüslimler” konulu doktora tezini tamamladı. 2008 yılında Öğretim Görevlisi, 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent, 2015 yılında ise Profesör oldu. Genellikle arşiv kaynaklı olan çalışmalarının önemli bir kısmı Osmanlı dönemi sosyo-ekonomik ve kültürel hayatı konu edinmektedir. Hâlen aynı fakültenin İslam Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Bilal Kemikli, Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı, 1998'de doktor, 2002'de doçent ve 2008'de profesörlüğe yükseltildi. Ankara, Yüzüncü Yıl, Süleyman Demirel ve Bursa Uludağ Üniversitelerinde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapan Prof. Kemikli, DPÜ İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasına kurucu dekanı olarak öncülük etti. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarını sürdüren yazar, akademik yayınların yanında kültür-sanat ve edebiyat dergilerinde inceleme, eleştiri ve deneme yazıları yayımladı. Bir süre TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Çocuklar İçin adlı programı hazırlayıp sundu. Bazı TRT Belgesellerinde danışman ve metin yazarı olarak görev yaptı.
1964 yılında Sivas merkez Kartalca köyünde dünyaya geldi. Kayseri İmam-Hatip Lisesini 1984, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1991’de yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 1992-1993 yıllarında alanı ile ilgili araştırma yapmak için 8 ay Şam’da bulundu. Türkmenistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1999-2000 öğretim yılında ders verdi. 1999’da Yardımcı Doçent, 2004’te Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanını aldı. 2012-2015 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. Hâlen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevini sürdürmekte.
27.12.1963'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise (End. Meslek Lisesi - Elektrik Bölümü) tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1987'de Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987–1993 yılları arasında Elazığ ve Sivas'ta öğretmenlik yaptı. 1993 yılında Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi'nde Felsefe Tarihi ana bilim dalında Araştırma Görevlisi oldu. 1997'de “William James’in Ahlak Anlayışı” çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1998'de Felsefe Tarihi ana bilim dalına yrd. doçent olarak atandı. 2001 Ağustos–2002 Temmuz arasında Oklahoma State Üniversitesi Felsefe Bölümünde “Pragmatizm” ile ilgili araştırmalarda bulundu. Mayıs, 2004’te doçent oldu. 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesinde “Dini Çoğulculuk” ve Southern Illinois Üniversitesinde “John Dewey” ile ilgili araştırmalarda bulundu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi ana bilim dalına profesör olarak atandı. 2013 yılında Kanada/McGill Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsünde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 2017-2018 yılları arası Gazi Üniversitesi/Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlık görevinde bulundu. Çalışma alanı Pragmatizm, Ahlak ve İslam Düşüncesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Ordu İmam Hatip Lisesi (1988) ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1993) mezun oldu. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı (1993-1996), ardından mezun olduğu Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne döndü (1997). Bir yıl süreyle (1999) Ürdün Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı ve sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 2001’de doktor, 2005’te doçent, 2011’de profesör oldu. Temmuz 2013-Temmuz 2016 arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu. Hâlen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Hukuku öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
1966 yılına Kırşehir Mucur’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Kırşehir’de, üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1990-1993 yılları arasında İstanbul’da öğretmenlik yaptı. 1993 yılında, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1999 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İbn Sina’nın Bilgi Anlayışı” adlı çalışmasıyla doktorasını verdi. 2001 yılında İslam Felsefesi öğretim üyeliğine yükseltildi. 2001-2002 ve 2004-2005 yıllarında Türkmenistan Mahtumkulu Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2019 yılında doçent unvanı aldı. Hâlen Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İngilizce, Arapça ve Türkmence bilen Peker, evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Akademik kariyeri süresince Almanya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Kırgızistan ve Kazakistan’da proje ve araştırma amaçlı akademik faaliyetlerin yanı sıra, misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ankara, Hacettepe, Gazi, Bilkent ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin çeşitli birimlerinde dersler, seminerler ve konferanslar verdi. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, TİKA ve MEB bünyesinde yürütülen çok sayıda projede görev aldı. Bu projelerin önemli bir kısmı, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik psiko-sosyal destek uygulamalarının geliştirilmesine yönelikti. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kısa süre önce tamamlanan Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi’nde çalıştı. YÖK tarafından yürütülen üniversitelerde kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara da Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu üyesi ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) başkan yardımcısı olarak aktif katkıda bulunmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış makaleleri, bildirileri ve kitapları bulunmaktadır. Çalışmaları; bilgi, kültür, din ve değerler sosyolojisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Çapcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
16.08.1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1999 yılında DEÜ İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında ise BUÜ İlahiyat Fakültesinde hem yüksek lisans programına hem de araştırma görevlisi olarak fakültedeki görevine başladı. Felsefe Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans çalışması olarak “Nietzsche’nin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkileri” başlıklı çalışmasını Prof. Dr. Ahmet Cevizci danışmanlığında 2002 yılında tamamladı. Doktorada aynı danışman hocanın rehberliğinde “Batı Felsefesinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida” konulu doktora çalışmasını Şubat 2008 yılında tamamladı. 2011 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler Felsefe alanında Doçent unvanı alan Küçükalp, 2017 yılında ise Çağdaş Felsefede Farklılık Çalışmaları başlıklı ana çalışmasıyla Profesör oldu. Hâlen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Küçükalp evli ve iki çocuk babasıdır.
1977’de Kars’ta dünyaya geldi. 1994 yılında Kocaeli İmam Hatip Lisesi’nden, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2001 yılında yüksek lisansını, 2007’de de doktora tezini tamamladı. 2011 yılında doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı ve hâlen aynı kurumda bu göreve devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
1952 yılında Diyarbakır merkeze bağlı Mermer nahiyesinde doğdu. İlkokulu burada okudu. Bunu müteakip 1960-67 yılları arasında Arap Dili grameri ve belagatı ile mantık, vaz', münazara ve usul ilimlerini özel olarak tahsil ederek icazet aldı. Ardından 1969-70 yılında Diyarbakır İmam - Hatip okulu orta kısmını, 1970-72 yılları arasında da aynı okulun lise kısmını bitirdi. 1984-88 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1970 yılında DİB'de İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1977 yılında girdiği müftülük-vaizlik sınavını vererek 1984 yılına kadar değişik yerlerde vaizlik yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1989-92 yıllarında DİB'i temsilen Almanya'da T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu nezdinde Sosyal Yardımcı olarak görev yaptı. Dönüşte 1993 yılında UÜİF'inde Arap Dili ve Belagatı Öğr. Gör. olarak atandı. 1992'de yüksek lisansını, 1997'de doktorasını bitirdi. 1999'da yrd. doçent, 2003'te doçent, 2010'da profesör oldu. 21.08.2019 günü emekliye ayrıldı.
Muhammet Ateş, 1984’te Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde doğdu. Klasik usulle İslami ilimler tahsil etti. 2002’de tekmil-i nüsah edip ilmî icâzet aldı. 2009’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 ile 2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arapça okutmanlığı yaptı. Uludağ Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı Taha Abdurrahman’da Modernite Düşüncesi başlıklı teziyle 2017 senesinde yüksek lisansını savundu. 2018 yılında başladığı doktora çalışmasını “Mantık ve Fıkıh Usûlü İlişkisi” isimli tezini hazırlayarak sürdürmekte ve Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Halihazırda doktora çalışmasının yanı sıra “dil felsefesi” ve “geleneği okumada yöntem arayışları” gibi konular üzerinde çalışmaktadır.
1974 yılında Zonguldak'ta doğdu. 1991 yılında Zonguldak İmam-Hatip Lisesi'ni, 1996'da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Vahiy Anlayışı Üzerine Bir Araştırma" başlıklı yüksek lisans tezini 1999'da tamamladı. "Bir Hıristiyan Apolojist Olarak St. Thomas Aquinas" isimli doktora çalışmasını ise, 2005 yılında Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde savundu. 1997 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi'nde 2009'da yardımcı doçent, 2012'de doçent ve 2018'de profesör oldu. Hâlen aynı fakültede çalışmaya devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
1951’de Rize’de doğdu. 1970’de İstanbul İmam Hatip Okulu’nu, 1974’de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Şebinkarahisar ve İspir Liselerinde öğretmenlik yaptı. 1977’de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi asistanlığına atandı. 1983’de doktor, 1989’da doçent, 1994’de profesör oldu. BUÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Kara, 2019 yılında emekli oldu. İlk eseri Tekkeler ve Zaviyeler ile Türkiye Milli Kültür Vakfı, Günümüz Tasavvuf Hareketleri adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü aldı. Dört çocuğu, yedi torunu vardır.
1971 doğumlu. 1994’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisansını (1996) ve doktorasını (2001) tamamladı. 1995-1998 yılları arasında O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır. 2003-2004 öğretim yılında, Türkmenistan’daki Mahdumkulu Türkmen Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dersler verdi. 2004’te Yardımcı Doçent, 2008’de “Din, Bilgi, Kültür Sosyolojisi” alanında Doçent, 2013’te Profesör unvanını aldı.
16. 05. 1992’de doğdu. 2014’te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Mersin Üniversitesi’nde tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. Felsefe ve psikoloji alanlarında çalışmaları bulunan Tuğşat Güzeloğlu, 2018 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı. Bilim Tarihi öncelikli alanında Tıp Tarihi ve Felsefesi gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir.
1972 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı fakültenin Din Felsefesi Ana Bilim Dalı’na 2002 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. “Wittgenstein’da Dil Oyunları ve Dini İnanç” tezi ile 2001 yılında yüksek lisansını, “İnsan Hürriyeti Açısından Tanrı’nın Ön Bilgisi” teziyle 2006 yılında doktorasını tamamladı. 2020 yılının Şubat ayında Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi’nden Uludağ Ün. İlahiyat Fakültesi’ne geçmiştir. Akademik çalışmaları, genel olarak din felsefesi, metafizik, zaman felsefesi, özgür irade, din ve bilim ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Son olarak “Tanrı, Ezelilik ve Zaman” adlı kitabı yayınlanmıştır.