30 Kasım 2023

Muhammed Hamdi Yazır Ve Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Edebî Kültür Üzerine

0
Tanzimat’tan sonra doğan, cami, medrese ve tekke atmosferinden beslenen, son eserlerini Cumhuriyet döneminde veren âlim, ârif ve sanatkârlardan biri de Elmalılı...

Molla Fenârî’nin Feneri

0
Son iki asırda Müslümanların yitirdikleri en kıymetli şeylerden biri de hiç şüphesiz, kendi kültür ve medeniyetlerine duydukları itimattır. Derin bir özgüven...

Yorgun Müslüman Yüreği

1
Çevremdeki akranlarımın ya da büyüklerimin çoğunun gözlerinde gizli bir keder hissediyorum. Güldükleri zaman bile bu keder azalmıyor, hatta bazen gizli bazen...

Kur’ân’ın Takdimiyle Hz. Muhammed (sav)

1
Müslümanlar tarafından tarih boyunca Hz. Muhammed’in (sav) insanlığa tanıtılması gayesiyle siyer türünden farklı tasavvurlar ve sunumlar geliştirilmiş, bu bahiste muazzam bir...

Dinde Dünya, Dünyada Din

0
İlk insandan bu yana dinin, insanın bu dünyadaki hayatını tanzim etme gayesinde/iddiasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak coğrafyaların, dönemlerin, ırk ve toplulukların, paradigmaların...