23 Haziran 2021

Mağripli Filozof Taha Abdurrahman’ın Tasavvurunda Hakikate Açılan Kutsî Yol Olarak Diyalog

0
Vahiy geleneğinin insanoğlu için özellikle belirgin kıldığı nitelik, onun “emaneti taşımayı kabul eden canlı” olmasıdır. Taşıdığı emanetle birlikte “hakikatin ancak aranılarak...

Muhammed Hamdi Yazır Ve Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Edebî Kültür Üzerine

0
Tanzimat’tan sonra doğan, cami, medrese ve tekke atmosferinden beslenen, son eserlerini Cumhuriyet döneminde veren âlim, ârif ve sanatkârlardan biri de Elmalılı...

Molla Fenârî’nin Feneri

0
Son iki asırda Müslümanların yitirdikleri en kıymetli şeylerden biri de hiç şüphesiz, kendi kültür ve medeniyetlerine duydukları itimattır. Derin bir özgüven...

Yorgun Müslüman Yüreği

1
Çevremdeki akranlarımın ya da büyüklerimin çoğunun gözlerinde gizli bir keder hissediyorum. Güldükleri zaman bile bu keder azalmıyor, hatta bazen gizli bazen...

Kur’ân’ın Takdimiyle Hz. Muhammed (sav)

1
Müslümanlar tarafından tarih boyunca Hz. Muhammed’in (sav) insanlığa tanıtılması gayesiyle siyer türünden farklı tasavvurlar ve sunumlar geliştirilmiş, bu bahiste muazzam bir...

Dinde Dünya, Dünyada Din

0
İlk insandan bu yana dinin, insanın bu dünyadaki hayatını tanzim etme gayesinde/iddiasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak coğrafyaların, dönemlerin, ırk ve toplulukların, paradigmaların...