26 Eylül 2021

Tecrübenin Hakikati “Soğuğa Yiğitlik Olmaz”

0
  “Soğuğa yiğitlik olmaz, evladım!” derdi anam. Çocuk aklımla bir türlü anlayamazdım bu sözdeki hakikati. Dediğini de yapardım, istemeden de olsa. Ne de olsa anaydı....

Erzurumlu Emrah

0
Niksar’lı Dost Ali Sobacı’ya...   Şair Halk edebiyatı şairi Divan edebiyatı şairi Tasavvuf edebiyatı şairi Âşık edebiyatı şairi Saz şairi Halk ozanı … Konuları gruplara, kategorilere ayırarak anlatmak bir gelenek hâline geldi. Bu, bazen...

Bellek Oluşturmak: Güzel Bir Projeyi Takdim

0
  Bu yazı, Fakültemizde yapılan Bellek Oluşturma Projesini takdim sadedinde kaleme alınmıştır. Projenin muhtevası Fakülte sayfamızda yayımlanacak; açık erişimle, konuya ilgi duyan ilim insanlarının hizmetine...

Hakikat Müsveddeleri Dünün Fırkaları Bugünün Örgütleri

0
  Yoldan çıkmış fırkaların bu ümmete hiçbir hayrı dokunmamıştır. Zaten Yüce Allah, onlara bu güzelliği de nasip etmemiştir. Ne düşmana karşı bir başarıları ne de...

Afganistan’a Bir Bak!

0
  Seyrân-ı Türkmenistan’a bak Hayrân-ı Özbekistan’a bak Şu Tâlibân ile yaşanan “HİCRÂN-I AFGANİSTAN’A BAK”  2021

Hüseyin Aydın Hoca’nın Ufülüne Tarih

0
  Muharrem ayında Hoca Adaşına gitti Hoca On İki İmam söyledi: “RAHMETLİ HÜSEYİN HOCA”    1443

Çeyrek Asır Sonra Prof. Dr. Günay Tümer’i Anmak

0
  22 Ağustos 2021 merhum Prof. Dr. Günay Tümer’in 26. ölüm yıldönümünü idrak ettiğimiz gündür. Bu çerçevede daha önce kaleme alınmış bazı metinlere dayalı özet...

10 Muharrem

0
  10 Muharrem 680 İmtihandır Kerbelâ Verememek ne belâ! Geldi on iki İmam Dedi: "HER YER KERBELÂ"

Türk Dünyasında Ehl-i Beyt’e Muhabbet

0
  Ehl-i Beyt Türk dünyasında özel anlamda Hz. Muhammed (as.) ile birlikte Hz. Fâtıma (Fatma), Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in kastedildiği Ehl-i Beyt’in (Ehl-i...

Hakikatin Keşfi IV: Hakikatte Haddi Bilmek

0
  Demek ki, insanoğlunun hakikate ulaşması ancak doğru araç ve doğru yöntem kullanmasıyladır. Doğru araç herkesin bildiği ve kullanabildiğidir. Bu sayede aracın doğruluğunu ölçme ve...

Hz. Hüseyin/Hüseyin Kâşifî – Fuzûlî/Âşık Çelebi

0
  Emir Sultan’ın Bursa’da vefat ettiği günlerde İran’ın Sebzevâr şehrinde doğan Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin (ö.1504) gençlik yıllarında giyâben âşık olduğu şahış Sadeddin Kaşgarî’dir. Nakşibendiye’nin mühim...

İbrahim Benlioğlu’nu Anmak

0
  İbrahim Benlioğlu'nun 3. Vefat Yıl Dönümü Vesilesiyle...   Allah’a hamd ü senâ, Peygamberimiz Efendimize salât ü selâm olsun! Âhirete göçen bütün hocalarımıza, geçmişlerimize ve özellikle bugün...